ועדה מיוחדת של המטה לביטחון לאומי פרסמה את המלצותיה לאופן שבו ישראל צריך לצאת מהמשבר, ובין היתר המליצה לבטל את החופש הגדול. עוד המליצה הוועדה בעניין החינוך, להחזיר את התלמידים למערכת החינוך באופן מדורג – להתחיל להחזיר לשגרה את הגיל הרך, לאחר מכן כיתות א’-ב’ וכן הלאה.

“יש לפעול כבר עכשיו לביטול החופש הגדול בשנה הנוכחית בכדי להשלים פערי לימוד ובעיקר להעלות את תפוקת המשק בחודשי הקיץ”, נכתב בדוח של הוועדה. הרעיון של הצעד החריג הוא לאפשר להורי התלמידים לצאת לעבודה מבלי שיצטרכו לדאוג לתעסוקת הילדים בחופש.

עוד המליצה הוועדה תחת הסעיף “ההיבט הכלכלי של אסטרטגיית היציאה” להחזיר את התלמידים לשגרה בהדרגה. “חזרת התלמידים ללימודים צריכה להיות מדורגת. יש להתחיל הפעוטונים וכיתות א’ וב’ שהם השנתונים החשובים ביותר לאפשר את עבודת ההורים”, נכתב. “יש לקבוע הנחיות מדויקות למוסדות החינוך כדי להקטין את הסיכון: בדיקות לזיכוי הצוות המחנך, הישארות בכיתות בזמן ההפסקות, פיצול והקטנה משמעותית של כיתות (יש מספיק כיתות כי הכיתות העליונות מושבתות) וכדומה”.

בסעיף זה הדגישה הוועדה שעיקרון ההדרגתיות חשוב, ויש לאמץ את המלצות הוועדה לחזרה לשגרה רק במידה שקצב ההדבקה יירד: “כאשר הבידוד החברתי יישא פירות וקצב ההדבקה יירד, יש לאמץ גישה הדרגתית של החזרת המשק לפעילות במספר פעימות במרווחים של שבועיים מפעימה לפעימה”.

מקור